Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Sint-Antoniuskerk met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 06-11-1981 tot heden

ID: 7402   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7402

Besluiten

Geografisch pakket Edegem
definitieve beschermingsbesluiten: 06-11-1981  ID: 1739

Beschrijving

Deze bescherming betreft de Sint-Antoniuskerk met omliggende woningen.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (K.C.M.L.) motiveert de historische waarde van het dorpsgezicht als volgt: "als restant van de oude dorpskern aansluitend bij het kasteel Hof ter Linden en als voorbeeld van de vermenging van eenvoudige burgerhuizen met rijke en meer representatieve woningen."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, dossiernummer DA000552, Monumenten en dorpsgezichten in Edegem, advies K.C.M.L. (S.N., 1981)


Waarden

De Sint-Antoniuskerk met haar onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Burgerhuis

Drie Eikenstraat 14 (Edegem)
Bakstenen huis van twee bouwlagen onder zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.


Burgerhuis

Drie Eikenstraat 16-18 (Edegem)
Bakstenen dubbelhuis van twee bouwlagen, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Flankerende garage en enkelhuis van één bouwlaag onder mansardedak.


Dorpswoning

Drie Eikenstraat 12 (Edegem)
Dorpswoning van twee traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Hoekhuis met houten winkelpui

Drie Eikenstraat 8 (Edegem)
Hoekhuis van twee en vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.


Huis Hellemans

Strijdersstraat 14 (Edegem)
Achterin gelegen herenhuis met beboomde voortuin afgesloten door bakstenen muur en smeedijzeren hek.


Parochiekerk Sint-Antonius de Eremijt

Drie Eikenstraat zonder nummer (Edegem)
Georiënteerde grotendeels gotische kruiskerk uit de 16de tot 17de eeuw, met westtoren uit de 15de eeuw en zijbeuken van 1888.


Pastorie parochie Sint-Antonius de Eremijt

Strijdersstraat 18 (Edegem)
Alleenstaand dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, naar ontwerp van Eugeen Gife en bouw begonnen in maart 1857.


Twee dorpswoningen

Drie Eikenstraat 6 (Edegem)
Tegenover de kerktoren gelegen gekoppelde huisjes van twee traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.