Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 74037   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/74037

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Burgerhuis gebouwd als handels- en woonhuis naar ontwerp van 1921 van architect Frans Van Severen (Dendermonde), in opdracht van Mej. E. Noteris.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis met winkel

Vlasmarkt 24-26 (Dendermonde)
Burgerhuis gebouwd als handels- en woonhuis naar ontwerp van 1921 van architect Frans Van Severen (Dendermonde), in opdracht van Mej. E. Noteris.