Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Klooster der zusters apostolinnen met schooltje

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 74041   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/74041

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Klooster der zusters apostolinnen met achterliggend schooltje, naar ontwerp van architect J. Coomans (Ieper). Klein voortuintje afgezet door middel van laag bakstenen muurtje.


Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Klooster der zusters apostolinnen met schooltje

Bollemeersstraat 14 (Ieper)
Klooster der zusters apostolinnen met achterliggend schooltje, naar ontwerp van architect J. Coomans (Ieper). Klein voortuintje afgezet door middel van laag bakstenen muurtje.