Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Gemeentehuis van Edegem

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 06-11-1981 tot heden

ID: 7405   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7405

Besluiten

Geografisch pakket Edegem
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 06-11-1981  ID: 1739

Beschrijving

Deze bescherming betreft het gemeentehuis van Edegem.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (K.C.M.L.) motiveert de esthetische waarde van het dorpsgezicht als volgt: "gezien haar ligging op het dorpsplein en gezien haar esthetisch belang als gezichtspunt in de verbinding kerk - Strijdersstraat en dorpsplein."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, dossiernummer DA000552, Monumenten en dorpsgezichten in Edegem, advies K.C.M.L. (S.N., 1981)


Waarden

Het oud-gemeentehuis met de onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu esthetische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gemeentehuis van Edegem

Gemeenteplein 2 (Edegem)
Rechthoekig gebouw in eclectische stijl naar ontwerp van K. Janssens, gedateerd 1911.