Gemeentehuis van Edegem

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 06-11-1981 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Edegem
Deelgemeente Edegem
Straat Hovestraat
Locatie Hovestraat zonder nummer (Edegem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/11013/109.1
  • OA001923

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Gemeentehuis van Edegem

Gemeenteplein 2, Edegem (Antwerpen)

Rechthoekig gebouw in eclectische stijl naar ontwerp van K. Janssens, gedateerd 1911.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze bescherming betreft het gemeentehuis van Edegem.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (K.C.M.L.) motiveert de esthetische waarde van het dorpsgezicht als volgt: "gezien haar ligging op het dorpsplein en gezien haar esthetisch belang als gezichtspunt in de verbinding kerk - Strijdersstraat en dorpsplein."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, dossiernummer DA000552, Monumenten en dorpsgezichten in Edegem, advies K.C.M.L. (S.N., 1981)

Waarden

Het oud-gemeentehuis met de onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu esthetische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.