Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Rozenhof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 74050   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/74050

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Villa in neo-Vlaamse-renaissancestijl gebouwd op Franki-palen naar ontwerp van L. Viérin (Brugge) van circa 1947, met interieur in neo-Vlaamse-renaissance.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Rozenhof

Koning Leopold III-laan 2 (Kortrijk)
Villa in neo-Vlaamse-renaissancestijl gebouwd op Franki-palen naar ontwerp van L. Viérin (Brugge) van circa 1947, met interieur in neo-Vlaamse-renaissance.