Beschermd monument

Brouwerij Het Schaeckberd

Beschermd monument van 20-02-1939 tot heden
ID: 7406   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7406

Besluiten

Gebouwen en bomen in de provincie Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 20-02-1939  ID: 30

Beschrijving

De brouwerij Het Schaeckberd is beschermd als monument. De bescherming omvat het voorhuis en het achterhuis.


Waarden

Het Schaekberd is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Brouwerij Het Schaeckberd

Grote Markt 57 (Lier)
Oorspronkelijk bestond dit traditionele complex uit twee verschillende gebouwen. In 1931-1937 werd het grondig gerestaureerd naar ontwerp van Van Peborgh.