Beschermd monument

Sint-Antoniusgesticht met pastorie

Beschermd monument van 02-09-1943 tot heden

ID
7408
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7408

Beschrijving

Het Sint-Antoniusgesticht is beschermd als monument.

Deze bescherming omvat het hoofdgebouw (het voormalige gildehuis), een deel van de binnentuin, de kapel gewijd aan Sint-Vincentius van Padua en de pastorie.Waarden

Het Sint-Antoniusgestischt is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu archeologische waarde:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Pastorie van Sint-Antoniusgesticht

Sint-Antoniuskaai 10, 10A-C (Gent)
Verblijf van de kanunnik, later pastorie, Ingeplant haaks op het voormalige gildehuis van de Sint-Antoniusgilde, vormt de westelijke begrenzing van de voortuin. Enkelhuis van twee bouwlagen met voorgevel van vijf traveeën en linker zijgevel van twee traveeën, onder vooraan afgewolfd zadeldak, uit het eerste kwart van de 19de eeuw.


Sint-Antoniusgesticht

Sint-Antoniuskaai 9, 9A-H (Gent)
Voormalig schuttershof van de haakbusschieters en kanonniers van de Sint-Antoniusgilde. Achterin gelegen hoofdgebouw, het voormalige gildehuis, van vijf traveeën en drie bouwlagen met zadeldak (Vlaamse pannen). Voorgevel in classicerende barokstijl, gedateerd 1645 op cartouchevormige gevelsteen. Het complex omvat eveneens de Kapel Sint-Vincentius van Padua, opgetrokken in 1821, het voormalig oratorium van de zusters en verschillende bijgebouwen.