Instituut van de Goede Herder: kloostergebouwen

Beschermd monument van 22-07-2011 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Leuven
Straat Minderbroedersstraat
Locatie Minderbroedersstraat 21 (Leuven)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24062/389.1
  • OB001915

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Instituut van de Goede Herder

Minderbroedersstraat 21, Leuven (Vlaams-Brabant)

In 1864 werd in Leuven op vraag van kardinaal Sterckx een instituut gesticht ter opvoeding en onderricht van meisjes van minder gegoede afkomst.

Beschrijving

Een deel van complex aan de Minderbroedersstraat, gekend als 'Instituut van de Goede Herder', is beschermd als monument. De bescherming omvat het voormalige klooster van de Zusters van de Goede Herder.

Waarden

Het voormalige Klooster van de Goede Herder is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: het klooster van de in 1864 in Leuven gestichte orde van de Zusters van de Goede Herder is een beeldbepalend en authentiek ensemble. Het ensemble wordt gevormd door ten eerste, het zogenaamde hotel de Lemède: een tot de basisbebouwing behorend, uitwendig goed bewaard en representatief voorbeeld van een minstens tot het midden van de 18de eeuw opklimmende herenwoning van acht traveeën en twee bouwlagen met een classicerende lijstgevel en fraaie Louis XV-poort. Ten tweede door het daarbij aansluitend, uit 1882 daterend en uitwendig gaaf bewaard neogotisch breedhuis naar ontwerp van Joris Helleputte (1852-1925), als uitbreiding bij het klooster in baksteen opgetrokken en gekenmerkt door kruisvensters, drielichten, een gedrukte spitsboogdeur met bovenlicht en een getrapt dakvenster. Ten slotte door een haaks daarop in 1889, eveneens door Helleputte ontworpen neogotische uitbreiding, de zogenaamde 'Helleputtevleugel': het is zeven traveeën breed en twee bouwlagen hoog, wordt getypeerd door kruisvensters, drielichten, een hoge plint met afzaat, een getrapt dakvenster en één neogotische dakkapel met windveren in het zadeldak.

In de achterliggende kloostertuin, een zeldzaam en authentiek, vermoedelijk tot het hotel de Lemède behorend en later bij het Klooster van de Goede Herder gevoegd 18de-eeuws Louis XV-tuinpaviljoen op octogonale plattegrond, in- en uitwendig nagenoeg intact bewaard, en representatief voor de tuinkunst en het tuinbeleven van de 18de eeuw.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.