Beschermd monument

Stadspoort Binnenste Eeckelpoort

Beschermd monument van 17-12-1980 tot heden
ID: 7414   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7414

Besluiten

Gevangenenpoort, woningen, toegangspoort tot de Bles en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 17-12-1980  ID: 1541

Beschrijving

Deze bescherming betreft de stadspoort Binnenste Eeckelpoort - ook wel Gevangenenpoort - van Lier.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (K.C.M.L.) motiveert de historische waarde van het monument als volgt: "De Gevangenenpoort die de Begijnhofstraat afsluit moet omwille van de historische waarde beschermd worden als monument, gezien deze deel uitmaakt van de oudste omwalling van Lier (1375) en niettegenstaande de bovenbouw sterk werd verbouwd in 1727."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, dossiernummer DA000514, 11 monumenten en een stadsgezicht in Lier, advies K.C.M.L. (S.N., 1980).


Waarden

De Gevangenenpoort is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadspoort Binnenste Eeckelpoort

Eikelstraat 27 (Lier)
Stadspoort opgetrokken circa 1375 en deel uitmakend van de toenmalige stadsomwalling. Vanaf de tweede helft van de 16de eeuw in gebruik als gevangenis.