Beschermd monument

Sint-Pieterskapel zonder toren

Beschermd monument van tot heden

ID
7416
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7416

Besluiten

Gebouwen en bomen in de provincie Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 20-02-1939  ID: 30

Beschrijving

De Sint-Pieterskapel is zonder de toren beschermd als monument.Waarden

De Sint-Pieterskapel (zonder het torentje) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Sint-Pieterskapel

Heilige-Geeststraat zonder nummer (Lier)
Romaans-gotische kapel, vermoedelijk gebouwd circa 1225 als onderdeel van een grotere romaanse kerk ter vervanging van een houten bidplaats opgericht in 764 door Sint-Gummarus.