Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
74186
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/74186

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Villa aan de straat afgesloten door ijzeren hekwerk aan bakstenen pijlers en hoge haag. Ingeplant aan een smalle weg parallel aan het Donkmeer, volgens de Poppkaart van rond 1860 teruggaand op een onbebouwde voetwegel gekend als "Brielstraetje" leidende naar Uitbergen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Brielstraat 19 (Berlare)
Achterin gelegen villa aan de straat afgesloten door ijzeren hekwerk aan bakstenen pijlers en hoge haag, gebouwd tijdens het interbellum. In 1958 verbouwd naar bewaard ontwerp van architect Alphonse Burm.