Beschermd monument

Instituut van de Goede Herder: tuinpaviljoen en omringende tuinzone

Beschermd monument van 22-07-2011 tot heden

ID: 742   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/742

Besluiten

Landbouwinstituut, klooster van de Goede Herder, tuinpaviljoen met omgeving en deel van de straat
definitieve beschermingsbesluiten: 22-07-2011  ID: 4826

Beschrijving

Het 18de-eeuws classicistisch tuinpaviljoen en de omringende tuinzone, gelegen in de tuin van het Instituut van de Goede Herder, zijn beschermd als monument.Waarden

Het tuinpaviljoen en de omringende tuinzone zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: het klooster van de in 1864 in Leuven gestichte orde van de Zusters van de Goede Herder is een beeldbepalend en authentiek ensemble. Ten eerste wordt het gevormd door het zogenaamde hotel de Lemède: een tot de basisbebouwing behorend, uitwendig goed bewaard en representatief voorbeeld van een minstens tot het midden van de 18de eeuw opklimmende herenwoning van acht traveeën en twee bouwlagen met een classicerende lijstgevel en een fraaie Louis XV-poort. Ten tweede, een daarbij aansluitend, uit 1882 daterend en uitwendig gaaf bewaard neogotisch breedhuis naar ontwerp van Joris Helleputte (1852-1925), als uitbreiding bij het klooster in baksteen opgetrokken en gekenmerkt door kruisvensters, drielichten, een gedrukte spitsboogdeur met bovenlicht en een getrapt dakvenster. En ten slotte door een haaks daarop in 1889, eveneens door Helleputte ontworpen neogotische uitbreiding, de zogenaamde 'Helleputtevleugel' - zeven traveeën breed en twee bouwlagen hoog, getypeerd door kruisvensters, drielichten, een hoge plint met afzaat, een getrapt dakvenster en één neogotische dakkapel met windveren in het zadeldak.

In de achterliggende kloostertuin, een zeldzaam en authentiek, vermoedelijk tot het hotel de Lemède behorend en later bij het Klooster van de Goede Herder gevoegd 18de-eeuws Louis XV-tuinpaviljoen op octogonale plattegrond, in- en uitwendig nagenoeg intact bewaard, en representatief voor de tuinkunst en het tuinbeleven van de 18de eeuw.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Instituut van de Goede Herder

Minderbroedersstraat 21 (Leuven)
In 1864 werd in Leuven op vraag van kardinaal Sterckx een instituut gesticht ter opvoeding en onderricht van meisjes van minder gegoede afkomst.