Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 74225   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/74225

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Respectievelijk dubbel- en enkelhuis van drie en twee traveeën en drie bouwlagen met plat dak volgens bouwplannen van 1933 en 1934, naar ontwerp van architect R. Cordier.


Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Twee burgerhuizen

Pierre D'Hauwerstraat 12, 18 (Ronse)
Respectievelijk dubbel- en enkelhuis van drie en twee traveeën en drie bouwlagen met plat dak volgens bouwplannen van 1933 en 1934, naar ontwerp van architect R. Cordier.