Beschermd monument

Toegangspoort

Beschermd monument van 17-12-1980 tot heden
ID: 7431   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7431

Besluiten

Gevangenenpoort, woningen, toegangspoort tot de Bles en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 17-12-1980  ID: 1541

Beschrijving

Deze bescherming betreft de toegangspoort tot de Bles (enkel het gebouw).

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (K.C.M.L.) motiveert de artistieke waarde van het monument als volgt: "gezien het een 17de-eeuwse poort is in blauwe hardsteen met in halfverheven beeldhouwwerk attributen van de gilde van Sint-Sebastiaan."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, dossiernummer DA000514, 11 monumenten en een stadsgezicht in Lier, advies K.C.M.L. (S.N., 1980).


Waarden

De toegangspoort is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Toegangspoort

Bles zonder nummer (Lier)
17de-eeuwse toegangspoort van arduin, afkomstig van de hoofdingang van het Handbogenhof aan de Kapucijnenvest.