Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gekoppelde arbeidershuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 74312   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/74312

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gekoppelde arbeidershuizen, volgens het kadasterarchief opgetrokken in het begin van de jaren 1920. Oprit links van nr. 15 met ijzeren toegangshek tussen betonnen pijlers. Voortuintjes met afsluiting van geperforeerde sierbetonplaten.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gekoppelde arbeiderswoningen

Veldstraat 15-17 (Laarne)
Gekoppelde arbeidershuizen, volgens het kadasterarchief opgetrokken in het begin van de jaren 1920. Oprit links van nummer 15 met ijzeren toegangshek tussen betonnen pijlers. Voortuintjes met afsluiting van geperforeerde sierbetonplaten.