Begijnhofkerk Sint-Margaretha

Beschermd monument van 20-02-1939 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Sint-Margaretastraat
Locatie Sint-Margaretastraat zonder nummer (Lier)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12021/110.1
  • OA000036

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Begijnhofkerk Sint-Margaretha

Sint-Margaretastraat zonder nummer, Lier (Antwerpen)

In 1258 kregen de begijnen van de bisschop van Kamerijk de toelating tot het bouwen van een kapel en in 1259 tot het stichten van een eigen parochie.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De begijnhofkerk Sint-Margaretha is beschermd als monument.

Waarden

De Sint-Margarethakerk op het Begijnhof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.