Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Opvangtehuis Heuvelheem

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
74369
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/74369

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Klein Kasteel, voormalig klooster, "Hospice de Notre Dame de Hal" en kantschool, thans opvangtehuis "Heuvelheem" en kleuterschool. Oorspronkelijk eenvoudig landhuis achter de kerk van Wannegem, gelegen binnen de heerlijkheid Heuverhuys, in 1765 aangekocht door F. Baut de Rasmon.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Landhuis Klein Kasteel

Nokerepontweg 5 (Kruisem)
Oude gebouwen op U-vormige plattegrond met tot parking herschapen binnenplein, voorheen afgesloten door een haag en ijzeren hek aan gewitte pijlers. Centrale vleugel van het landhuis, oorspronkelijk vijf, heden zeven traveeën en twee in plaats van één bouwlaag onder schilddak, met kern uit eerste helft 18de eeuw, uitgebreid in 1866.