De Grote Sikkel

Beschermd monument van 02-09-1943 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Hoogpoort
Locatie Hoogpoort 64 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/1036.1
  • OO001291

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuizen De grote of witte Moor en De zwarte Moor

Hoogpoort 60-62, Gent (Oost-Vlaanderen)

De aangrenzende panden De grote of witte Moor (nummer 60) en De zwarte Moor (deel van nummer 62) hebben elk een gotische trapgevel (vijf treden + topstuk) van zandsteen, met vijf traveeën, twee bouwlagen en zadeldak (pannen), daterend uit het vierde kwart van de 15de eeuw en gerestaureerd circa 1900.

Grote- en Achtersikkel

Hoogpoort 64, Gent (Oost-Vlaanderen)

Voormalig steen zogenaamd naar de patriciërsfamilie Van der Zickelen die in de 14de eeuw zowel het grote ensemble op de hoek van de Hoogpoort en de Biezekapelstraat bezaten als het steen uit de 13de eeuw, ernaast op de hoek van de Nederpolder zogenaamd "de Kleine Sikkel".

Beschrijving

De Grote Sikkel is beschermd als monument. Het burgerhuis 'de zwarte moor' maakt deel uit van deze bescherming.

Waarden

De 'Groote Sikkel' is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu archeologische waarde:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.