Beschermd monument

De Grote Sikkel

Beschermd monument van 02-09-1943 tot heden

ID
7439
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7439

Beschrijving

De Grote Sikkel is beschermd als monument. Het burgerhuis 'de zwarte moor' maakt deel uit van deze bescherming.Waarden

De 'Groote Sikkel' is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu archeologische waarde:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Burgerhuizen De grote of witte Moor en De zwarte Moor

Hoogpoort 60-62 (Gent)
De aangrenzende panden De grote of witte Moor (nummer 60) en De zwarte Moor (deel van nummer 62) hebben elk een gotische trapgevel (vijf treden + topstuk) van zandsteen, met vijf traveeën, twee bouwlagen en zadeldak (pannen), daterend uit het vierde kwart van de 15de eeuw en gerestaureerd circa 1900.


Grote- en Achtersikkel

Hoogpoort 64 (Gent)
Voormalig steen zogenaamd naar de patriciërsfamilie Van der Zickelen die in de 14de eeuw zowel het grote ensemble op de hoek van de Hoogpoort en de Biezekapelstraat bezaten als het steen uit de 13de eeuw, ernaast op de hoek van de Nederpolder zogenaamd "de Kleine Sikkel".