Beschermd monument

De Achtersikkel

Beschermd monument van 02-09-1943 tot heden
ID: 7440   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7440

Beschrijving

De Achtersikkel is beschermd als monument.


Waarden

De Achtersikkel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu archeologische waarde:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Grote- en Achtersikkel

Hoogpoort 64 (Gent)
Voormalig steen zogenaamd naar de patriciërsfamilie Van der Zickelen die in de 14de eeuw zowel het grote ensemble op de hoek van de Hoogpoort en de Biezekapelstraat bezaten als het steen uit de 13de eeuw, ernaast op de hoek van de Nederpolder zogenaamd "de Kleine Sikkel".