Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Tweegezinswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
74403
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/74403

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Naar verluidt eertijds een herberg. Tweegezinswoning haaks op de straat met omhaagde tuin. Verankerde, in de jaren 1930 gecementeerde gevel, uit de 19de eeuw.Aanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Dorpswoning

Koestraat 3 (Deinze)
Naar verluidt eertijds een herberg. Van de haaks op de straat ingeplante 19de-eeuwse tweegezinswoning, bleef alleen het rechter deel bewaard.