Beschermd monument

Woning pianist E. Durlet

Beschermd monument van 15-03-1995 tot heden

ID: 7442   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7442

Besluiten

Gebouwen van architect E. Van Steenbergen
definitieve beschermingsbesluiten: 15-03-1995  ID: 2824

Beschrijving

De woning E. Durlet is beschermd.Waarden

De woning voor pianist E. Durlet is beschermd omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu architecturale waarde: als het enige breedhuis dat nog in oorspronkelijke staat is naar ontwerp uit 1928 van E. Van Steenbergen

historische waarde

als woonhuis van de pianist Emmanuel Durlet.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Huis E. Durlet

Floraliënlaan 320 (Antwerpen)
Woonhuis voor Emmanuel Durlet, pianist, opgetrokken in 1928 naar ontwerp van Eduard Van Steenbergen. Breed uitgewerkte bakstenen gevel met rustige, evenwichtige opbouw.