Beschermd monument

Jezuïetenkerk

Beschermd monument van 08-09-1981 tot heden
ID: 7444   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7444

Besluiten

Jezuïetenkerk Sint-Jozef
definitieve beschermingsbesluiten: 08-09-1981  ID: 1676

Beschrijving

De Jezuïetenkerk, ook Sint-Jozefkerk genaamd, is beschermd als monument.

In het beschermingsdossier wordt de historische waarde van de kerk als volgt gemotiveerd: als voorbeeld van een laatbarokke kerk, opgericht tussen 1749 en 1753.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000541, Jezuïetenkerk (S.N., 1981).


Waarden

De Jezuïetenkerk Sint-Jozef is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Jezuïetenkerk

Berlaarsestraat 12 (Lier)
Eenbeukige longitudinale kruiskerk in laat-barokke stijl, gebouwd in 1749-1752 naar ontwerp van broeder Albert de Planche en Frans Schoonvliedt.