Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Gaverland

Beschermd monument van 03-11-2003 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Beveren
Deelgemeente Melsele
Straat Gaverlandstraat
Locatie Gaverlandstraat 150 (Beveren)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/46003/135.1
  • 4.01/46003/172.1
  • OO003051

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Gaverland

Gaverlandstraat 150, Beveren (Oost-Vlaanderen)

De Onze-Lieve-Vrouw van Gaverlandkapel werd gebouwd in neogotische stijl in 1862 en vergroot in 1870 door priester-architect Jean Auguste Clarysse.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De kapel Onze-Lieve-Vrouw van Gaverland is beschermd als monument.

Waarden

De Onze-Lieve-Vrouw van Gaverlandkapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde, artistieke waarde, historische waarde, volkskundige waarde

De bescherming omvat drie kerken en bepaalde elementen in de directe omgeving die stammen uit de 19de eeuw. Ze getuigen van de bijzonder grote verscheidenheid aan, én het samenleven van, verschillende architecturale en interieurdecoratieve uitdrukkingsvormen in die periode. De ligging en de functie van de gebouwen tonen tevens de grote diversiteit aan waarin 19de-eeuwse religieuze gebouwen werden ondergebracht; van nieuwbouwwijk tot historisch dorpscentrum, van bedevaartsoord tot parochiekerk.

sociaal-culturele waarde, artistieke waarde, historische waarde, volkskundige waarde

in casu bouwhistorische en volksdevotionele waarde: Neogotische kapel met aansluitend de eerste statie van een neogotische ommegang en aan de overzijde van de straat het huis van de kapelbewaarster. De aanwezige configuratie tussen kapel, statie en huis is opvallend en representatief voor de opzet van het bedevaartsoord.
Centrum van het Mariaal bedevaartsoord dat te Melsele bestaat sinds 1511. Verschillende sculpturen verhalen de bedevaart van Alexander Farnese in 1585 en een mirakel in 1858 wat wijst op het historisch belang van de site.

sociaal-culturele waarde, artistieke waarde, historische waarde, volkskundige waarde

in casu bouwhistorische en volksdevotionele waarde: De kapel werd opgetrokken door priester-architect Jean Auguste Clarysse. Opvallende combinatie tussen centraal- en langsbouw opgetrokken in twee fasen (1862 en 1870). De basilicale bouw heeft de typische kenmerken van de 'Style à la CathedraIe'. In de open toren prijkt een beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Gaverland van de hand van J.B. Van Biesbroeck uit 1862. De kapel behield het oorspronkelijk schrijnwerk. De kapel is een representatief voorbeeld van de eenheidskunst van de neogotiek. Ze behield haar oorspronkelijk neogotisch interieur waaronder een hoogaltaar (ontwerp J.A.Clarysse) met het 16de-eeuws Mariabeeld, communiebanken (1865), beelden, kandelaars, binnenschrijnwerk enz.
De glasramen dateren allen van na de Tweede Wereldoorlog en verwijzen met hun voorstelling en opschriften naar de volksdevotie en de vele dankbetuigingen van de inwoners onder andere voor de bescherming van Onze-Lieve-Vrouw-van-Gaverland tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Het Spaans orgel werd gebouwd in 1818. Het is een uniek instrument in onze contreien en ondanks de bouwdatum nog zeer klassiek van opbouw.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.