Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis Lisette

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
74482
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/74482

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Marie-Josélaan nr. 17. Z.g. "Lisette". Burgerhuis van 1929 n.o.v. architect R. D' Helft (Blankenberge). Vier bouwlagen onder plat dak, parement van witte sierbaksteen verlevendigd door grijze banden, gebruik van witsteen voor fakkelvormige sierelementen. Oplopende overhoekse erkers gemarkeerd in de borstwering. Stadsarchief Blankenberge, Bouwaanvragen, nr. 56/ 1929.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis Lisette

Marie-Josélaan 17 (Blankenberge)
Burgerhuis van 1929 naar ontwerp van architect R. D' Helft (Blankenberge). Vier bouwlagen onder plat dak, parement van witte sierbaksteen verlevendigd door grijze banden, gebruik van witsteen voor fakkelvormige sierelementen.