Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Rijkswachtkazerne

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
74505
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/74505

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Rijkswachtkazerne naar ontwerp van architect M. De Vaere (Gent) van 1935. U-vormig bakstenen gebouwencomplex rondom een binnentuin.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Rijkswachtkazerne

De Montstraat 2 (Ieper)
Rijkswachtkazerne naar ontwerp van architect M. De Vaere (Gent) van 1935. U-vormig bakstenen gebouwencomplex rondom een binnentuin.