Beschermd monument

Woning beeldhouwer Albert Poels

Beschermd monument van 15-03-1995 tot heden
ID: 7451   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7451

Besluiten

Gebouwen van architect E. Van Steenbergen
definitieve beschermingsbesluiten: 15-03-1995  ID: 2824

Beschrijving

De woning A. Poels is beschermd.Waarden

De woning voor beeldhouwer A. Poels is beschermd omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu architecturale waarde: als goed bewaard rijhuis uit 1929 naar ontwerp van E. Van Steenbergen.

historische waarde

als het eerste huis dat de beeldhouwer Albert Poels voor zich liet bouwen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Woonhuis beeldhouwer Albert Poels

Karel Coggestraat 45 (Antwerpen)
Woonhuis van beeldhouwer Albert Poels, 1929, naar ontwerp van Eduard Van Steenbergen.