Woning kapelbewaarster

Beschermd monument van 03-11-2003 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Beveren
Deelgemeente Melsele
Straat Gaverlandstraat
Locatie Gaverlandstraat 147 (Beveren)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/46003/129.1
  • OO003054

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Woning kapelbewaarster

Gaverlandstraat 147, Beveren (Oost-Vlaanderen)

In 1869 koopt de kerkfabriek de gronden en wordt de kapel uitgebreid en de huidige conciërgewoning gebouwd. Sinds dat jaar woont de kapelbewaarster in het huis. Het eenvoudige neoclassicistische huis telt drie traveeën en één bouwlaag onder een geknikt zadeldak.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De woning van de kapelbewaarster is beschermd als monument.

Waarden

De woning van de kapelbewaarster is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde, artistieke waarde, historische waarde, volkskundige waarde

De bescherming omvat drie kerken en bepaalde elementen in de directe omgeving die stammen uit de 19de eeuw. Ze getuigen van de bijzonder grote verscheidenheid aan, én het samenleven van, verschillende architecturale en interieurdecoratieve uitdrukkingsvormen in die periode. De ligging en de functie van de gebouwen tonen tevens de grote diversiteit aan waarin 19de-eeuwse religieuze gebouwen werden ondergebracht; van nieuwbouwwijk tot historisch dorpscentrum, van bedevaartsoord tot parochiekerk.

sociaal-culturele waarde, historische waarde

in casu bouwhistorische waarde: Langs de Gaverlandstraat staat het neoclassicistisch huis van de kapelbewaarster opgetrokken in 1869. Sindsdien is het huis steeds bewoond door de opeenvolgende kapelbewaarsters. Het bakstenen huis heeft de typische opbouwen vormgeving eigen en representatief voor zijn tijd. Het huis is bovendien representatief voor de onverbrekelijke band tussen bedevaartkapel en bewaarster.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.