Beschermd monument

Neoclassicistisch herenhuis met tuin

Beschermd monument van 25-01-2006 tot heden

ID: 7454   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7454

Besluiten

Herenhuis met tuin
definitieve beschermingsbesluiten: 25-01-2006  ID: 4453

Beschrijving

De bescherming omvat het neoclassicistisch herenhuis uit de eerste helft van de 19de eeuw, gelegen in een grote ommuurde tuin.Waarden

Het herenhuis met inbegrip van de tuin is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde: Het voor bescherming voorgestelde huis is ongetwijfeld het oudste dat in de Kerkstraat bleef bewaard. De illegale oprichting ervan extra muros temidden van de toenmalige hoveniersgronden op de rand van Antwerpen en Borgerhout illustreert de begin 19de-eeuwse stedenbouwkundige context en problematiek. De verschillende vergrotings-, aanpassings- en inrichtingswerken in het begin van de 20ste eeuw typeren de sociale rang en de maçonnieke sympathieën van de toenmalige eigenaar. Tuinkamers en dienstgebouwen maken intrinsiek deel uit van dit type van herenhuis, evenals de grote, ommuurde tuin.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Gaaf neoclassicistisch herenhuis dat door zijn vroege bouwdatum, circa 1837, zijn vrijwel ongewijzigde voorgevel, indeling en hoofdstructuren, een steeds zeldzamer wordende getuige is van de toenmalige architectuur in het algemeen en van dit stadsgedeelte in het bijzonder. De verschillende vergrotings- en aanpassingswerken uitgevoerd in 1906, zoals de aanbouw van de Egyptische kamer, de twee dienstgebouwen en de veranda met wc en terras, werden met groot respect voor de architectuur van het bestaande gebouw uitgevoerd. De rijkelijke, eclectische interieurinrichting uit dezelfde periode vertoont een staalkaart aan stijlen: neoclassicisme, neo-Vlaamserenaissance, neo-Lodewijk XV en XVI, zelfs een volledig in Egyptische stijl gedecoreerde kamer, die door de volledigheid en gaafheid van de ensembles van een onschatbare waarde is voor de kennis en verdere studie van het burgerlijke interieur in de belle époque.

artistieke waarde

De gelijktijdige inrichting van de leefruimten in neoclassicistische, neo-Vlaamserenaissance-, neo-Lodewijk XV- en XVI-, Eyptische en eclectische stijl manifesteert zich als een Gesamtkunstwerk waardoor aan de ambachtelijke kwaliteiten van de uitvoering duidelijk een artistiek gehalte wordt toegevoegd.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Neoclassicistisch herenhuis met tuin

Kerkstraat 32 (Antwerpen)
Het neoclassicistische herenhuis bestaat uit een voorhuis uit de eerste helft van de 19de eeuw, dat in 1906 voornamelijk inwendig werd aangepast en naar achter toe aanzienlijk vergroot.