Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Arbeiderswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 74585   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/74585

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/15', 'label': u'opheffingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eenheidsbebouwing bestaande uit drie arbeiderswoningen; bebloemde en begraasde voortuintjes. Huizen van vier traveeën en twee bouwlagen met spiegelbeeldschema.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Arbeiderswoningen

Meenseweg 498-502 (Ieper)
Eenheidsbebouwing bestaande uit drie arbeiderswoningen; bebloemde en begraasde voortuintjes. Huizen van vier traveeën en twee bouwlagen met spiegelbeeldschema.