Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeve Hoge Kamer met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 24-01-1985 tot heden

ID
746
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/746

Besluiten

Hoge Kamer met omgeving en Hof te Asbeek met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 24-01-1985  ID: 2021

Beschrijving

De bescherming betreft de omgeving rond de hoeve Hoge Kamer met inbegrip van de eveneens als monument beschermde hoeve.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: "De omliggende landerijen en schaarse bebouwing van de Hoge Kamer worden beschermd als dorpsgezicht omwille van hun esthetische waarde als natuurlijke begeleiding van het monument."

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, dossiernummer DB000711, Hoeve Hoge Kamer: omgeving, beschermingsdossier (S.N. 1985).


Waarden

De omgeving van De Hoge Kamer is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Hoeve Hoge Kamer

Beekstraat 22 (Asse)
Het vrijstaande geheel, voorheen een hoeve en herberg met kleine brouwerij, bestaat uit drie onderscheiden delen: een centraal woongedeelte met rechts de Hoge Kamer en links een 19de-eeuws dienstgebouw.


Kapel toegewijd aan de Heilige Familie

Beekstraat zonder nummer (Asse)
Aan de rand van de weg gelegen kapel, toegewijd aan de Heilige Familie en opgericht in de jaren 1980 door Baudouin de Clippele.


Site van de watermolen van Asbeek

Asbeekstraat 12, zonder nummer (Asse)
Voormalige watermolen van Asbeek, een korenmolen zogenaamd Onderste Watermolen, vermoedelijk gebouwd ter vervanging van de Overste Watermolen.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Putberg

Asse (Asse)
Putberg ligt ten westen van Asse, dat een rijk verleden heeft als knooppunt van Romeinse verkeerswegen, waaronder de heerbaan naar Bavay. Op de Putberg verschenen omstreeks 1880 twee eclectische kastelen met bijhorend laat-landschappelijk park. Het landschap is er zeer gevarieerd met sterke reliƫfverschillen, taluds, holle wegen, bossen, mooie vergezichten.