Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Goed Ter Kruisen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
74607
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/74607

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Beschermd als monument bij KB van 19.04.1955. Gelegen ten zuidoosten van de dorpskern. Het dubbel omgrachte "goed Ter Kruisen", bestaande uit een opper- en neerhof, was een allodiaal goed. De oudst gekende eigenaar, in de 16de eeuw, was Reynier de Sallaert.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hof Ter Cruysse

Vaartstraat 49 (Kaprijke)
Het omwalde opperhof met kasteeltje is opgetrokken uit bak- en zandsteen, vermoedelijk in kern uit de 16de eeuw, met uitbreiding in 17de eeuw. Het huidige voorkomen is voornamelijk het resultaat van de grondige en ingrijpende herstellingswerken en aanpassingswerken in de jaren 1960 en 1970.