Beschermd monument

Sint-Jacobsgasthuis De Son

Beschermd monument van 07-09-1979 tot heden
ID: 7461   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7461

Beschrijving

Het voormalige Sint-Jacobsgasthuis De Son, ook De Sonne of De Weytas genaamd, is beschermd als monument.Waarden

Het voormalige Sint-Jacobsgasthuis, genaamd De Sonne, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis De Son met poort

Huibrechtstraat 33 (Lier)
Herhaaldelijk aangepast L-vormig complex, onder haakse zadeldaken, in kern opklimmend tot de 17de eeuw en opgetrokken uit baksteen met verwerking van zand- en natuursteen.