Beschermd monument

Windmolen Buulmolen

Beschermd monument van 10-06-1992 tot heden

ID
7463
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7463

Besluiten

Houten windmolen de Buulmolen
voorlopige wijzigingsbesluiten: 22-12-2020  ID: 14956

Houten windmolen
definitieve beschermingsbesluiten: 10-06-1992  ID: 2431

Beschrijving

Deze bescherming betreft de houten windmolen Buulmolen.

De Buulmolen werd in 2002-2003 verplaatst van het Noordkasteel in Antwerpen naar Olen. Deze verplaatsing werd gemachtigd op 20 september 1996 door de Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen Antwerpen, maar het ministerieel besluit van 10 juni 1992 tot bescherming als moment werd niet gewijzigd en bevatte nog steeds de gegevens van de locatie in Antwerpen. Daarom werd dit besluit bij ministerieel besluit van 22 december 2020 voorlopig gewijzigd. De aanpassing van de locatie in het beschermingsbesluit na de verplaatsing was vereist omwille van de rechtszekerheid.

 

 Waarden

De houten windmolen Buulmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Fort Noordkasteel

Oosterweelsteenweg zonder nummer (Antwerpen)
Restanten van de noordelijke citadel van 1864, het zwaartepunt van de 15 kilometer lange vestingwerken (de "Grote Stadsomwalling" van Brialmont van 1862), die grotendeels verdwenen na havenuitbreidingen (zie Amerikadok).