Beschermd monument

Windmolen Buulmolen

Beschermd monument van 10-06-1992 tot heden

ID: 7463   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7463

Besluiten

Houten windmolen
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 10-06-1992  ID: 2431

Beschrijving

De bescherming omvat de houten windmolen uit circa 1727 die in 1938 in Olen werd aangekocht en op het Noordkasteel werd geplaatst. Na de bescherming van de molen in 1992 werd deze in 2002-2003 gerestaureerd en opnieuw heropgebouwd aan de Industrielaan in Olen.Waarden

De houten windmolen op het Noordkasteel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Fort Noordkasteel en windmolen

Oosterweelsteenweg zonder nummer (Antwerpen)
Schamele resten na havenuitbreidingen van noordelijke citadel van 1864; zwaartepunt van de 15 kilometer lange vestingwerken, de Grote Stadsomwalling van Brialmont van 1862.