Windmolen Buulmolen

Beschermd monument van 10-06-1992 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Noordkasteel-Oost
Locatie Noordkasteel-Oost (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/223.1
  • OA000786

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Geen afbeelding beschikbaar

Fort Noordkasteel en windmolen

Oosterweelsteenweg zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

Schamele resten na havenuitbreidingen van noordelijke citadel van 1864; zwaartepunt van de 15 kilometer lange vestingwerken, de Grote Stadsomwalling van Brialmont van 1862.

Beknopte karakterisering

Typologiewindmolens

Beschrijving

De bescherming omvat de houten windmolen uit circa 1727 die in 1938 in Olen werd aangekocht en op het Noordkasteel werd geplaatst. Na de bescherming van de molen in 1992 werd deze in 2002-2003 gerestaureerd en opnieuw heropgebouwd aan de Industrielaan in Olen.

Waarden

De houten windmolen op het Noordkasteel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.