Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Mariakapel van 1832

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
74673
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/74673

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Halve Reningestraat nr. + 6. Bij de erfoprit naar het huis aan nr. 7 staat een kleine Mariakapel van 1832. De kapel werd in 1832 opgericht door Jacobus Dehouck als gedachteniskapel voor hemzelf en zijn (overleden) familieleden meer bepaald zijn drie wettelijke vrouwen en zijn kinderen. Dit alles kan afgeleid worden uit het opschrift van de bronzen gedenkplaat: "Reninghe 1832 heeft JacobusAanduiding van

Is de vaststelling van

Mariakapel van 1832

Halve Reningestraat zonder nummer (Lo-Reninge)
Halve Reningestraat nr. + 6. Bij de erfoprit naar het huis aan nr. 7 staat een kleine Mariakapel van 1832. De kapel werd in 1832 opgericht door Jacobus Dehouck als gedachteniskapel voor hemzelf en zijn (overleden) familieleden meer bepaald zijn drie wettelijke vrouwen en zijn kinderen. Dit alles kan afgeleid worden uit het opschrift van de bronzen gedenkplaat: "Reninghe 1832 heeft Jacobus