Brusselpoort

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Hoogstraat
Locatie Hoogstraat 83 (Mechelen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12025/139.1
  • OA000320

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Brusselpoort

Hoogstraat 83, Mechelen (Antwerpen)

Enig bewaarde stadspoort; de overige werden in de loop van de 19de eeuw gesloopt samen met de stadswallen voor de aanleg van de vesten.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de enige bewaarde stadspoort van Mechelen, de Brusselpoort.

Waarden

De Brusselpoort is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.