Kasteel de Ribaucourt

Beschermd monument van 03-07-1981 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Steenokkerzeel
Deelgemeente Perk
Straat Kasteelhoekstraat
Locatie Kasteelhoekstraat 2 (Steenokkerzeel)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/23081/103.1
  • 4.01/23081/118.1
  • OB000788

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kasteel de Ribaucourt

Kasteelhoekstraat 1, 1B, 2, 3, Steenokkerzeel (Vlaams-Brabant)

Waterslot, reeds vermeld in 1192, met grotendeels 17de-eeuwse gebouwen met aanpassingen in de 18de en 19de eeuw.

Beschrijving

Het kasteel de Ribaucourt met omheiningsmuur, hoektorens en neerhofgebouwen te Perk, is beschermd als monument.

Waarden

Het kasteel de Ribaucourt met inbegrip van de omheiningsmuur met de hoektorens en de neerhofgebouwen, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.