Beschermd monument

IJzeren leuningen

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

ID
7473
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7473

Besluiten

Gebouwen in de provincie Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 28

Beschrijving

De bescherming omvat de gotische, 16de-eeuwse ijzeren leuningen die langs de toenmalige vliet werden opgesteld.Waarden

De ijzeren gotische staven zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

IJzeren leuningen

IJzerenleen zonder nummer (Mechelen)
De benaming IJzerenleen dateert van de 17de eeuw, naar de ijzeren leuningen die in de 16de eeuw aan de vliet werden opgesteld.