Beschermd monument

Refugiehuis abdij van Nazareth: oude delen

Beschermd monument van 07-09-1979 tot heden
ID: 7476   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7476

Beschrijving

De oude delen van het refugiehuis van de Nazarethabdij zijn beschermd als monument. Deze oude delen worden in het beschermingsdossier omschreven als een achthoekige toren met peervormige spits en de aansluitende vleugel waarin ook de inkompoort met natuurstenen omlijsting gelegen is.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000483, Huibrechtstraat 33 - Blokstraat 1-5 (BRENDERS F., 1979).


Waarden

De oude delen van het refugium van de Nazarethabdij zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Refugiehuis abdij van Nazareth

Blokstraat 7 (Lier)
Gebouwd midden 16de eeuw onder abdis Josina van de Putte, als toevluchtsoord voor de zusters bernardijnen van de abdij van Nazareth en bestaande uit onder meer kapel, refter, keuken en slaapzaal.