Beschermd monument

Zangschool Koraalhuis: voorgevel

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

ID
7477
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7477

Besluiten

Gebouwen in de provincie Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 28

Beschrijving

De bescherming omvat de voorgevel langs de Schoolstraat van het Koraalhuis.Waarden

De voorgevel van het Koraalhuis gelegen Schoolstraat is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Zangschool Koraalhuis

Nieuwwerk 8 (Mechelen)
Verankerd hoekhuis met behouden traditionele kern, verspringende bouwlagen en onregelmatige travee-indeling, opgericht in de 15de eeuw.