Beschermd monument

Zangschool Koraalhuis

Beschermd monument van tot heden

ID
7478
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7478

Besluiten

Zangschool Koraalhuis
definitieve beschermingsbesluiten: 12-01-1987  ID: 2252

Beschrijving

De bescherming omvat het Koraalhuis.Waarden

Schoolstraat 2 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Zangschool Koraalhuis

Nieuwwerk 8 (Mechelen)
Verankerd hoekhuis met behouden traditionele kern, verspringende bouwlagen en onregelmatige travee-indeling, opgericht in de 15de eeuw.