Beschermd monument

Sint-Pietersabdij: kloostergebouwen

Beschermd monument van 02-09-1943 tot heden

ID
7479
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7479

Beschrijving

De kloostergebouwen van de Sint-Pietersabdij zijn beschermd als monument.Waarden

Het kloostergebouw der Sint-Pieterabdij, thans kazerne, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu archeologische waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Sint-Pietersabdij en Sint-Pieterskerk

Kantienberg 5, 9, 9A-C, Sint-Pietersplein 9-12, 13-15 (Gent)
De Sint-Pietersabdij werd gesticht in de 7de eeuw door de Aquitaniër Amandus of een van zijn volgelingen. De abdij werd op korte tijd bijzonder machtig en verwierf ook buiten Gent grote bezittingen.