Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Anna

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 74795   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/74795

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Neogotische kerk opgetrokken uit baksteen op plint met hardstenen afzaat. Geïntegreerde monumentale Gotische westtoren uit kalkzandsteen, waarbij de westzijde van de torenromp niet ingesloten werd in het grondplan.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Anna

Sint-Annastraat 134 (Hamme)
Neogotische kerk opgetrokken uit baksteen op plint met hardstenen afzaat. Geïntegreerde monumentale gotische westtoren uit kalkzandsteen, waarbij de westzijde van de torenromp niet ingesloten werd in het grondplan.