Beschermd cultuurhistorisch landschap

Pastorie Onze-Lieve-Vrouwparochie: omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 13-09-1976 tot heden

ID: 748   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/748

Besluiten

Pastorie Onze-Lieve-Vrouwparochie met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 13-09-1976  ID: 1033

Beschrijving

De omgeving van de pastorie van de Onze-Lieve-Vrouwparochie te Hever, is beschermd als landschap.Waarden

De omgeving van de pastorie is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Tuin van de Onze-Lieve-Vrouwepastorie

Ravesteinstraat 22 (Boortmeerbeek)
Pastorietuin van 80 are; oorspronkelijke aanleg met omgrachte pastorie uit begin 17de eeuw; het pastoriegebouw werd verbouwd rond 1760 en vooral in 1880, toen ook de tuin werd heraangelegd en beplant met enkele zeldzame boomsoorten.


Is de gedeeltelijke bescherming van

Dijlevallei tussen Mechelen en Rijmenam

Bonheiden, Rijmenam (Bonheiden), Boortmeerbeek, Hever (Boortmeerbeek), Haacht (Haacht), Keerbergen (Keerbergen), Mechelen, Muizen (Mechelen)
Deze ankerplaats is gelegen in de gemeenten Mechelen, Bonheiden en Boortmeerbeek. Het betreft een uitgestrekt, kleinschalig rivierlandschap langsheen beide oevers van de Dijle met relicten van het oude alluvium zoals dijken, afgesneden meanders, natte hooi- en graasweiden, broekbosjes en talrijke oude heggen en houtkanten. Het microreliëf, bestaande uit de geleidelijke overgang van alluviale en zware kleigrond, over drassige veenbodems, naar droge zandgrond en van oeverwalmateriaal en komgronden, tot plaatselijke zandopduikingen is gaaf bewaard gebleven en heeft een grote vegetatiekundige diversiteit tot gevolg. Ook de perceelsstructuur, van de van oudsher aanwezige graas- en hooilanden, zijn grotendeels historisch stabiel gebleven. Samen met historische kastelen en hoeven op de hogere delen in de vallei, vormen ze een gevarieerd en schilderachtig geheel.