Refugiehuis abdij van Nazareth, kazernegebouwen en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 07-09-1979 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Blokstraat, Huibrechtstraat, Wijngaardstraat
Locatie Blokstraat, Huibrechtstraat, Wijngaardstraat (Lier)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/12021/104.1
  • OA000056

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Refugiehuis abdij van Nazareth en kazernegebouwen

Blokstraat 1-7, Huibrechtstraat (Lier)

Het complex bestond oorspronkelijk uit kazernegebouwen, opgetrokken in een 19de-eeuwse industriële architectuur. In dit complex is het laatste restant van het refugiehuis van de abdij van Nazareth ingebouwd.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het refugiehuis van de abdij van Nazareth, de kazernegebouwen en hun omgeving zijn beschermd als stadsgezicht.

Waarden

Het refugium van de Nazarethabdij evenals de voormalige kazernegebouwen met de onmiddellijke omgeving zijn beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.