Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Refugiehuis abdij van Nazareth, kazernegebouwen en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 07-09-1979 tot heden
ID: 7482   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7482

Beschrijving

Het refugiehuis van de abdij van Nazareth, de kazernegebouwen en hun omgeving zijn beschermd als stadsgezicht.


Waarden

Het refugium van de Nazarethabdij evenals de voormalige kazernegebouwen met de onmiddellijke omgeving zijn beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Refugiehuis abdij van Nazareth en kazernegebouwen

Blokstraat 1-7, Huibrechtstraat (Lier)
Het complex bestond oorspronkelijk uit kazernegebouwen, opgetrokken in een 19de-eeuwse industriƫle architectuur. In dit complex is het laatste restant van het refugiehuis van de abdij van Nazareth ingebouwd.