Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
74925
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/74925

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoevetje in kern daterend uit eind 18de of begin 19de eeuw, nog niet ingetekend op de kaart van de Ferraris van 1771-78. Volgens het kadasterarchief in 1866 uitgebreid door wagenmaker P. Diet met een wagenmakerswerkhuis.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve en wagenmakerij

Kronekalseide 271 (Maldegem)
Hoevetje in kern daterend uit eind 18de of begin 19de eeuw, in 1866 uitgebreid door wagenmaker P. Diet met een wagenmakerswerkhuis.