Beschermd monument

Gesloten hoeve

Beschermd monument van 08-07-1999 tot heden
ID: 7494   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7494

Besluiten

Geografisch pakket Sint-Maria-Horebeke
definitieve beschermingsbesluiten: 08-07-1999  ID: 3475

Beschrijving

De bescherming omvat de gesloten hoeve op de hoek van de Dorpsstraat met de Matersstraat, meer bepaald het woonhuis, de schuur, de stallen en het erf van de hoeve. Het complex is gelegen in de als dorpsgezicht beschermde dorpskern van Sint-Maria-Horebeke.Waarden

Woonhuis, schuur, stallingen en erf is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als eenlaags woonhuis met grotendeels 18de-eeuwse kern, in de 19de eeuw van een mezzanineverdieping voorzien en tot gesloten hoeve uitgebreid, met vierkant erf waarrond een schuur en twee stalvleugels, het geheel opgetrokken in baksteen en geplaatst onder zadeldak.
als 18de-eeuws bakstenen woonhuis met witgekalkte gevels, met onregelmatig geplaatste vensters van uiteenlopende afmetingen en een kleine uitgebouwde keuken aan straatzijde, met licht getoogde vensters , kleine mezzanineraampjes en met blauwe baksteen op oren en licht gebogen druiplijst omlijste deur aan de erfgevel, met nog oorspronkelijke van vlechtingen voorziene puntgevel aan de zijgevel.
als het erf waarrond het woonhuis en een eenlaagse bakstenen schuur en stalvleugels , met rechthoekige en getoogde muuropeningen en geplaatst onder zadeldak.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Gesloten hoeve

Dorpsstraat 38 (Horebeke)
Deze hoeve met een kern uit de 18de eeuw werd in de loop van de 19de of vroege 20ste eeuw uitgebreid tot een hoeve van het gesloten type. Het woonhuis staat dwars op de straat en vormt de westelijke begrenzing van het vierkant erf waarrond respectievelijk een schuur (noord) en twee stalvleugels zijn aangelegd.