Beschermd monument

Sint-Pietersabdij: kaaimuur

Beschermd monument van 25-03-1996 tot heden

ID
7495
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7495

Besluiten

Tuin, muren en gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1996  ID: 3015

Beschrijving

De kaaimuur aan de linker Schelde-oever bij de Sint-Pietersabdij is beschermd als monument.Waarden

De kaaimuur aan de linker Schelde-oever parallel aan de terrasmuur van de Sint-Pietersabdij te Gent is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: als hardstenen kaaimuur, parallel aan de terrasmuur, aangelegd samen hiermee bij de reorganisatie van de oostelijke sector en toegangsweg tot de aanlegkaaien, gerealiseerd onder abt Gudwalus Seiger in 1779-80; als enig deel van de Schelde-oever met een hardstenen kaaimuur.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Sint-Pietersabdij en Sint-Pieterskerk

Kantienberg 5, 9, 9A-C, Sint-Pietersplein 9-12, 13-15 (Gent)
De Sint-Pietersabdij werd gesticht in de 7de eeuw door de Aquitaniër Amandus of een van zijn volgelingen. De abdij werd op korte tijd bijzonder machtig en verwierf ook buiten Gent grote bezittingen.