Beschermd monument

Sint-Pietersabdij: terrasmuur

Beschermd monument van 25-03-1996 tot heden

ID
7496
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7496

Besluiten

Tuin, muren en gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1996  ID: 3015

Beschrijving

De terrasmuur van de voormalige terrastuin van de Sint-Pietersabdij is beschermd als monument.Waarden

De terrasmuur van de voormalige terrastuin van de Sint-Pietersabdij en de aanpalende tuinen, parallel aan de Schelde te Gent is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: als hardstenen muur met dekplaat aangelegd onder abt Gudwalus Seiger tussen 1777 en 1781 en uitgevoerd door meester steenhouwer N. Paternotte (Arquennes) en G. Wincqz (Soignies) als enig resterend deel van de vroegere terrastuin die abt Gudwalus Seiger liet aanleggen om de abdij een paleiselijke aanblik te geven.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Sint-Pietersabdij en Sint-Pieterskerk

Kantienberg 5, 9, 9A-C, Sint-Pietersplein 9-12, 13-15 (Gent)
De Sint-Pietersabdij werd gesticht in de 7de eeuw door de Aquitaniër Amandus of een van zijn volgelingen. De abdij werd op korte tijd bijzonder machtig en verwierf ook buiten Gent grote bezittingen.