Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Bisschoppelijk Paleis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 74972   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/74972

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

* Nr. 4. Bisschoppelijk Paleis Gebouwenblok ten N. begrensd door huizen bij hoek Sint-Salvatorskerkhof, ten O. door Heilige-Geeststraat, ten Z. door Goezeputstraat en ten W. door de huizenrij in de Kleine Heilige-Geeststraat. Deels ommuurd, renaissancegetint complex bestaande uit hoofdgebouw met XV-kern, met in het verlengde van de N.-vleugel aan tuinzijde, een XVIII-vleugel, telkens onder zAanduiding van

Is de vaststelling van

Bisschoppelijk Paleis

Heilige-Geeststraat 4 (Brugge)
Gebouwenblok ten noorden begrensd door huizen bij hoek Sint-Salvatorskerkhof, ten oosten door Heilige-Geeststraat, ten zuiden door Goezeputstraat en ten westen door de huizenrij in de Kleine Heilige-Geeststraat. Deels ommuurd, renaissancegetint complex bestaande uit hoofdgebouw met 16de-eeuwse kern, met in het verlengde van de noordvleugel aan tuinzijde, een 18de-eeuwse vleugel, telkens onder zadeldak (leien en Vlaamse pannen).