Ursulinenklooster: voorgevel

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Lange Schipstraat
Locatie Lange Schipstraat 27, Lange Schipstraat 29 (Mechelen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12025/145.1
  • OA000328

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Ursulinenklooster

Lange Schipstraat 27-29, Mechelen (Antwerpen)

Het huidige complex vertoont een onregelmatig grondplan als gevolg van aanpassings- en verbouwingswerken tijdens de 19de en de 20ste eeuw.

Beknopte karakterisering

Typologiegevels, kloosters
Stijlgotiek
Datering15de eeuw, 16de eeuw

Beschrijving

De bescherming omvat de voorgevel van het Ursulinenklooster die bestaat uit de tien traveeën vanaf de hoek met de Korte Schipstraat, namelijk drie traveeën in baksteen en zeven in zandsteen met centrale toegangspoort.

Het Ursulinenklooster wordt in het beschermingsbesluit aangeduid als 'Gemeenteschool, gewezen klooster', de benaming 'school' is naar alle waarschijnlijkheid een verwarring met de functie van het gebouw op het moment van bescherming (1938) toen het - al sinds 1876 - in gebruik was als vondelingentehuis.

Waarden

De voorgevel van de Gemeenteschool, gewezen klooster, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.